Unicode Block - Bamum Supplement

Unicode Version 15.1

1-250 of 569 results

U+16800
๐– €
Bamum Letter Phase-A Ngkue Mfon
U+16801
๐– 
Bamum Letter Phase-A Gbiee Fon
U+16802
๐– ‚
Bamum Letter Phase-A Pon Mfon Pipaemgbiee
U+16803
๐– ƒ
Bamum Letter Phase-A Pon Mfon Pipaemba
U+16804
๐– „
Bamum Letter Phase-A Naa Mfon
U+16805
๐– …
Bamum Letter Phase-A Shuenshuet
U+16806
๐– †
Bamum Letter Phase-A Tita Mfon
U+16807
๐– ‡
Bamum Letter Phase-A Nza Mfon
U+16808
๐– ˆ
Bamum Letter Phase-A Shinda Pa Nji
U+16809
๐– ‰
Bamum Letter Phase-A Pon Pa Nji Pipaemgbiee
U+1680A
๐– Š
Bamum Letter Phase-A Pon Pa Nji Pipaemba
U+1680B
๐– ‹
Bamum Letter Phase-A Maembgbiee
U+1680C
๐– Œ
Bamum Letter Phase-A Tu Maemba
U+1680D
๐– 
Bamum Letter Phase-A Ngangu
U+1680E
๐– Ž
Bamum Letter Phase-A Maemveux
U+1680F
๐– 
Bamum Letter Phase-A Mansuae
U+16810
๐– 
Bamum Letter Phase-A Mveuaengam
U+16811
๐– ‘
Bamum Letter Phase-A Seunyam
U+16812
๐– ’
Bamum Letter Phase-A Ntoqpen
U+16813
๐– “
Bamum Letter Phase-A Keukeutnda
U+16814
๐– ”
Bamum Letter Phase-A Nkindi
U+16815
๐– •
Bamum Letter Phase-A Suu
U+16816
๐– –
Bamum Letter Phase-A Ngkuenzeum
U+16817
๐– —
Bamum Letter Phase-A Lapaq
U+16818
๐– ˜
Bamum Letter Phase-A Let Kut
U+16819
๐– ™
Bamum Letter Phase-A Ntap Mfaa
U+1681A
๐– š
Bamum Letter Phase-A Maekeup
U+1681B
๐– ›
Bamum Letter Phase-A Pashae
U+1681C
๐– œ
Bamum Letter Phase-A Gheuaerae
U+1681D
๐– 
Bamum Letter Phase-A Pamshae
U+1681E
๐– ž
Bamum Letter Phase-A Mon Nggeuaet
U+1681F
๐– Ÿ
Bamum Letter Phase-A Nzun Meut
U+16820
๐–  
Bamum Letter Phase-A U Yuq Nae
U+16821
๐– ก
Bamum Letter Phase-A Gheuaegheuae
U+16822
๐– ข
Bamum Letter Phase-A Ntap Ntaa
U+16823
๐– ฃ
Bamum Letter Phase-A Sisa
U+16824
๐– ค
Bamum Letter Phase-A Mgbasa
U+16825
๐– ฅ
Bamum Letter Phase-A Meunjomndeuq
U+16826
๐– ฆ
Bamum Letter Phase-A Moompuq
U+16827
๐– ง
Bamum Letter Phase-A Kafa
U+16828
๐– จ
Bamum Letter Phase-A Pa Leeraewa
U+16829
๐– ฉ
Bamum Letter Phase-A Nda Leeraewa
U+1682A
๐– ช
Bamum Letter Phase-A Pet
U+1682B
๐– ซ
Bamum Letter Phase-A Maemkpen
U+1682C
๐– ฌ
Bamum Letter Phase-A Nika
U+1682D
๐– ญ
Bamum Letter Phase-A Pup
U+1682E
๐– ฎ
Bamum Letter Phase-A Tuaep
U+1682F
๐– ฏ
Bamum Letter Phase-A Luaep
U+16830
๐– ฐ
Bamum Letter Phase-A Sonjam
U+16831
๐– ฑ
Bamum Letter Phase-A Teuteuwen
U+16832
๐– ฒ
Bamum Letter Phase-A Maenyi
U+16833
๐– ณ
Bamum Letter Phase-A Ket
U+16834
๐– ด
Bamum Letter Phase-A Ndaanggeuaet
U+16835
๐– ต
Bamum Letter Phase-A Kuoq
U+16836
๐– ถ
Bamum Letter Phase-A Moomeut
U+16837
๐– ท
Bamum Letter Phase-A Shum
U+16838
๐– ธ
Bamum Letter Phase-A Lommae
U+16839
๐– น
Bamum Letter Phase-A Firi
U+1683A
๐– บ
Bamum Letter Phase-A Rom
U+1683B
๐– ป
Bamum Letter Phase-A Kpoq
U+1683C
๐– ผ
Bamum Letter Phase-A Soq
U+1683D
๐– ฝ
Bamum Letter Phase-A Map Pieet
U+1683E
๐– พ
Bamum Letter Phase-A Shirae
U+1683F
๐– ฟ
Bamum Letter Phase-A Ntap
U+16840
๐–ก€
Bamum Letter Phase-A Shoq Nshut Yum
U+16841
๐–ก
Bamum Letter Phase-A Nyit Mongkeuaeq
U+16842
๐–ก‚
Bamum Letter Phase-A Paarae
U+16843
๐–กƒ
Bamum Letter Phase-A Nkaarae
U+16844
๐–ก„
Bamum Letter Phase-A Unknown
U+16845
๐–ก…
Bamum Letter Phase-A Nggen
U+16846
๐–ก†
Bamum Letter Phase-A Maesi
U+16847
๐–ก‡
Bamum Letter Phase-A Njam
U+16848
๐–กˆ
Bamum Letter Phase-A Mbanyi
U+16849
๐–ก‰
Bamum Letter Phase-A Nyet
U+1684A
๐–กŠ
Bamum Letter Phase-A Teuaen
U+1684B
๐–ก‹
Bamum Letter Phase-A Sot
U+1684C
๐–กŒ
Bamum Letter Phase-A Paam
U+1684D
๐–ก
Bamum Letter Phase-A Nshiee
U+1684E
๐–กŽ
Bamum Letter Phase-A Maem
U+1684F
๐–ก
Bamum Letter Phase-A Nyi
U+16850
๐–ก
Bamum Letter Phase-A Kaq
U+16851
๐–ก‘
Bamum Letter Phase-A Nsha
U+16852
๐–ก’
Bamum Letter Phase-A Vee
U+16853
๐–ก“
Bamum Letter Phase-A Lu
U+16854
๐–ก”
Bamum Letter Phase-A Nen
U+16855
๐–ก•
Bamum Letter Phase-A Naq
U+16856
๐–ก–
Bamum Letter Phase-A Mbaq
U+16857
๐–ก—
Bamum Letter Phase-B Nshuet
U+16858
๐–ก˜
Bamum Letter Phase-B Tu Maemgbiee
U+16859
๐–ก™
Bamum Letter Phase-B Siee
U+1685A
๐–กš
Bamum Letter Phase-B Set Tu
U+1685B
๐–ก›
Bamum Letter Phase-B Lom Nteum
U+1685C
๐–กœ
Bamum Letter Phase-B Mba Maelee
U+1685D
๐–ก
Bamum Letter Phase-B Kieem
U+1685E
๐–กž
Bamum Letter Phase-B Yeurae
U+1685F
๐–กŸ
Bamum Letter Phase-B Mbaarae
U+16860
๐–ก 
Bamum Letter Phase-B Kam
U+16861
๐–กก
Bamum Letter Phase-B Peeshi
U+16862
๐–กข
Bamum Letter Phase-B Yafu Leeraewa
U+16863
๐–กฃ
Bamum Letter Phase-B Lam Nshut Nyam
U+16864
๐–กค
Bamum Letter Phase-B Ntiee Sheuoq
U+16865
๐–กฅ
Bamum Letter Phase-B Ndu Njaa
U+16866
๐–กฆ
Bamum Letter Phase-B Gheugheuaem
U+16867
๐–กง
Bamum Letter Phase-B Pit
U+16868
๐–กจ
Bamum Letter Phase-B Tu Nsiee
U+16869
๐–กฉ
Bamum Letter Phase-B Shet Njaq
U+1686A
๐–กช
Bamum Letter Phase-B Sheuaeqtu
U+1686B
๐–กซ
Bamum Letter Phase-B Mfon Teuaeq
U+1686C
๐–กฌ
Bamum Letter Phase-B Mbit Mbaaket
U+1686D
๐–กญ
Bamum Letter Phase-B Nyi Nteum
U+1686E
๐–กฎ
Bamum Letter Phase-B Keupuq
U+1686F
๐–กฏ
Bamum Letter Phase-B Gheughen
U+16870
๐–กฐ
Bamum Letter Phase-B Keuyeux
U+16871
๐–กฑ
Bamum Letter Phase-B Laanae
U+16872
๐–กฒ
Bamum Letter Phase-B Parum
U+16873
๐–กณ
Bamum Letter Phase-B Veum
U+16874
๐–กด
Bamum Letter Phase-B Ngkindi Mvop
U+16875
๐–กต
Bamum Letter Phase-B Nggeu Mbu
U+16876
๐–กถ
Bamum Letter Phase-B Wuaet
U+16877
๐–กท
Bamum Letter Phase-B Sakeuae
U+16878
๐–กธ
Bamum Letter Phase-B Taam
U+16879
๐–กน
Bamum Letter Phase-B Meuq
U+1687A
๐–กบ
Bamum Letter Phase-B Ngguoq
U+1687B
๐–กป
Bamum Letter Phase-B Ngguoq Large
U+1687C
๐–กผ
Bamum Letter Phase-B Mfiyaq
U+1687D
๐–กฝ
Bamum Letter Phase-B Sue
U+1687E
๐–กพ
Bamum Letter Phase-B Mbeuri
U+1687F
๐–กฟ
Bamum Letter Phase-B Montieen
U+16880
๐–ข€
Bamum Letter Phase-B Nyaemae
U+16881
๐–ข
Bamum Letter Phase-B Pungaam
U+16882
๐–ข‚
Bamum Letter Phase-B Meut Nggeet
U+16883
๐–ขƒ
Bamum Letter Phase-B Feux
U+16884
๐–ข„
Bamum Letter Phase-B Mbuoq
U+16885
๐–ข…
Bamum Letter Phase-B Fee
U+16886
๐–ข†
Bamum Letter Phase-B Keuaem
U+16887
๐–ข‡
Bamum Letter Phase-B Ma Njeuaena
U+16888
๐–ขˆ
Bamum Letter Phase-B Ma Njuqa
U+16889
๐–ข‰
Bamum Letter Phase-B Let
U+1688A
๐–ขŠ
Bamum Letter Phase-B Nggaam
U+1688B
๐–ข‹
Bamum Letter Phase-B Nsen
U+1688C
๐–ขŒ
Bamum Letter Phase-B Ma
U+1688D
๐–ข
Bamum Letter Phase-B Kiq
U+1688E
๐–ขŽ
Bamum Letter Phase-B Ngom
U+1688F
๐–ข
Bamum Letter Phase-C Ngkue Maemba
U+16890
๐–ข
Bamum Letter Phase-C Nza
U+16891
๐–ข‘
Bamum Letter Phase-C Yum
U+16892
๐–ข’
Bamum Letter Phase-C Wangkuoq
U+16893
๐–ข“
Bamum Letter Phase-C Nggen
U+16894
๐–ข”
Bamum Letter Phase-C Ndeuaeree
U+16895
๐–ข•
Bamum Letter Phase-C Ngkaq
U+16896
๐–ข–
Bamum Letter Phase-C Gharae
U+16897
๐–ข—
Bamum Letter Phase-C Mbeekeet
U+16898
๐–ข˜
Bamum Letter Phase-C Gbayi
U+16899
๐–ข™
Bamum Letter Phase-C Nyir Mkparaq Meun
U+1689A
๐–ขš
Bamum Letter Phase-C Ntu Mbit
U+1689B
๐–ข›
Bamum Letter Phase-C Mbeum
U+1689C
๐–ขœ
Bamum Letter Phase-C Pirieen
U+1689D
๐–ข
Bamum Letter Phase-C Ndombu
U+1689E
๐–ขž
Bamum Letter Phase-C Mbaa Cabbage-Tree
U+1689F
๐–ขŸ
Bamum Letter Phase-C Keusheuaep
U+168A0
๐–ข 
Bamum Letter Phase-C Ghap
U+168A1
๐–ขก
Bamum Letter Phase-C Keukaq
U+168A2
๐–ขข
Bamum Letter Phase-C Yu Muomae
U+168A3
๐–ขฃ
Bamum Letter Phase-C Nzeum
U+168A4
๐–ขค
Bamum Letter Phase-C Mbue
U+168A5
๐–ขฅ
Bamum Letter Phase-C Nseuaen
U+168A6
๐–ขฆ
Bamum Letter Phase-C Mbit
U+168A7
๐–ขง
Bamum Letter Phase-C Yeuq
U+168A8
๐–ขจ
Bamum Letter Phase-C Kparaq
U+168A9
๐–ขฉ
Bamum Letter Phase-C Kaa
U+168AA
๐–ขช
Bamum Letter Phase-C Seux
U+168AB
๐–ขซ
Bamum Letter Phase-C Ndida
U+168AC
๐–ขฌ
Bamum Letter Phase-C Taashae
U+168AD
๐–ขญ
Bamum Letter Phase-C Njueq
U+168AE
๐–ขฎ
Bamum Letter Phase-C Tita Yue
U+168AF
๐–ขฏ
Bamum Letter Phase-C Suaet
U+168B0
๐–ขฐ
Bamum Letter Phase-C Ngguaen Nyam
U+168B1
๐–ขฑ
Bamum Letter Phase-C Veux
U+168B2
๐–ขฒ
Bamum Letter Phase-C Nansanaq
U+168B3
๐–ขณ
Bamum Letter Phase-C Ma Keuaeri
U+168B4
๐–ขด
Bamum Letter Phase-C Ntaa
U+168B5
๐–ขต
Bamum Letter Phase-C Ngguon
U+168B6
๐–ขถ
Bamum Letter Phase-C Lap
U+168B7
๐–ขท
Bamum Letter Phase-C Mbirieen
U+168B8
๐–ขธ
Bamum Letter Phase-C Mgbasaq
U+168B9
๐–ขน
Bamum Letter Phase-C Nteungba
U+168BA
๐–ขบ
Bamum Letter Phase-C Teuteux
U+168BB
๐–ขป
Bamum Letter Phase-C Nggum
U+168BC
๐–ขผ
Bamum Letter Phase-C Fue
U+168BD
๐–ขฝ
Bamum Letter Phase-C Ndeut
U+168BE
๐–ขพ
Bamum Letter Phase-C Nsa
U+168BF
๐–ขฟ
Bamum Letter Phase-C Nshaq
U+168C0
๐–ฃ€
Bamum Letter Phase-C Bung
U+168C1
๐–ฃ
Bamum Letter Phase-C Veuaepen
U+168C2
๐–ฃ‚
Bamum Letter Phase-C Mberae
U+168C3
๐–ฃƒ
Bamum Letter Phase-C Ru
U+168C4
๐–ฃ„
Bamum Letter Phase-C Njaem
U+168C5
๐–ฃ…
Bamum Letter Phase-C Lam
U+168C6
๐–ฃ†
Bamum Letter Phase-C Tituaep
U+168C7
๐–ฃ‡
Bamum Letter Phase-C Nsuot Ngom
U+168C8
๐–ฃˆ
Bamum Letter Phase-C Njeeee
U+168C9
๐–ฃ‰
Bamum Letter Phase-C Ket
U+168CA
๐–ฃŠ
Bamum Letter Phase-C Nggu
U+168CB
๐–ฃ‹
Bamum Letter Phase-C Maesi
U+168CC
๐–ฃŒ
Bamum Letter Phase-C Mbuaem
U+168CD
๐–ฃ
Bamum Letter Phase-C Lu
U+168CE
๐–ฃŽ
Bamum Letter Phase-C Kut
U+168CF
๐–ฃ
Bamum Letter Phase-C Njam
U+168D0
๐–ฃ
Bamum Letter Phase-C Ngom
U+168D1
๐–ฃ‘
Bamum Letter Phase-C Wup
U+168D2
๐–ฃ’
Bamum Letter Phase-C Nggueet
U+168D3
๐–ฃ“
Bamum Letter Phase-C Nsom
U+168D4
๐–ฃ”
Bamum Letter Phase-C Nten
U+168D5
๐–ฃ•
Bamum Letter Phase-C Kuop Nkaarae
U+168D6
๐–ฃ–
Bamum Letter Phase-C Nsun
U+168D7
๐–ฃ—
Bamum Letter Phase-C Ndam
U+168D8
๐–ฃ˜
Bamum Letter Phase-C Ma Nsiee
U+168D9
๐–ฃ™
Bamum Letter Phase-C Yaa
U+168DA
๐–ฃš
Bamum Letter Phase-C Ndap
U+168DB
๐–ฃ›
Bamum Letter Phase-C Shueq
U+168DC
๐–ฃœ
Bamum Letter Phase-C Setfon
U+168DD
๐–ฃ
Bamum Letter Phase-C Mbi
U+168DE
๐–ฃž
Bamum Letter Phase-C Maemba
U+168DF
๐–ฃŸ
Bamum Letter Phase-C Mbanyi
U+168E0
๐–ฃ 
Bamum Letter Phase-C Keuseux
U+168E1
๐–ฃก
Bamum Letter Phase-C Mbeux
U+168E2
๐–ฃข
Bamum Letter Phase-C Keum
U+168E3
๐–ฃฃ
Bamum Letter Phase-C Mbaa Picket
U+168E4
๐–ฃค
Bamum Letter Phase-C Yuwoq
U+168E5
๐–ฃฅ
Bamum Letter Phase-C Njeux
U+168E6
๐–ฃฆ
Bamum Letter Phase-C Miee
U+168E7
๐–ฃง
Bamum Letter Phase-C Muae
U+168E8
๐–ฃจ
Bamum Letter Phase-C Shiq
U+168E9
๐–ฃฉ
Bamum Letter Phase-C Ken Law
U+168EA
๐–ฃช
Bamum Letter Phase-C Ken Fatigue
U+168EB
๐–ฃซ
Bamum Letter Phase-C Ngaq
U+168EC
๐–ฃฌ
Bamum Letter Phase-C Naq
U+168ED
๐–ฃญ
Bamum Letter Phase-C Liq
U+168EE
๐–ฃฎ
Bamum Letter Phase-C Pin
U+168EF
๐–ฃฏ
Bamum Letter Phase-C Pen
U+168F0
๐–ฃฐ
Bamum Letter Phase-C Tet
U+168F1
๐–ฃฑ
Bamum Letter Phase-D Mbuo
U+168F2
๐–ฃฒ
Bamum Letter Phase-D Wap
U+168F3
๐–ฃณ
Bamum Letter Phase-D Nji
U+168F4
๐–ฃด
Bamum Letter Phase-D Mfon
U+168F5
๐–ฃต
Bamum Letter Phase-D Njiee
U+168F6
๐–ฃถ
Bamum Letter Phase-D Liee
U+168F7
๐–ฃท
Bamum Letter Phase-D Njeut
U+168F8
๐–ฃธ
Bamum Letter Phase-D Nshee
U+168F9
๐–ฃน
Bamum Letter Phase-D Nggaamae