Unicode Block - Old Sogdian

Unicode Version 15.1

1-40 of 40 results

U+10F00
𐼀
Old Sogdian Letter Aleph
U+10F01
𐼁
Old Sogdian Letter Final Aleph
U+10F02
𐼂
Old Sogdian Letter Beth
U+10F03
𐼃
Old Sogdian Letter Final Beth
U+10F04
𐼄
Old Sogdian Letter Gimel
U+10F05
𐼅
Old Sogdian Letter He
U+10F06
𐼆
Old Sogdian Letter Final He
U+10F07
𐼇
Old Sogdian Letter Waw
U+10F08
𐼈
Old Sogdian Letter Zayin
U+10F09
𐼉
Old Sogdian Letter Heth
U+10F0A
𐼊
Old Sogdian Letter Yodh
U+10F0B
𐼋
Old Sogdian Letter Kaph
U+10F0C
𐼌
Old Sogdian Letter Lamedh
U+10F0D
𐼍
Old Sogdian Letter Mem
U+10F0E
𐼎
Old Sogdian Letter Nun
U+10F0F
𐼏
Old Sogdian Letter Final Nun
U+10F10
𐼐
Old Sogdian Letter Final Nun with Vertical Tail
U+10F11
𐼑
Old Sogdian Letter Samekh
U+10F12
𐼒
Old Sogdian Letter Ayin
U+10F13
𐼓
Old Sogdian Letter Alternate Ayin
U+10F14
𐼔
Old Sogdian Letter Pe
U+10F15
𐼕
Old Sogdian Letter Sadhe
U+10F16
𐼖
Old Sogdian Letter Final Sadhe
U+10F17
𐼗
Old Sogdian Letter Final Sadhe with Vertical Tail
U+10F18
𐼘
Old Sogdian Letter Resh-Ayin-Daleth
U+10F19
𐼙
Old Sogdian Letter Shin
U+10F1A
𐼚
Old Sogdian Letter Taw
U+10F1B
𐼛
Old Sogdian Letter Final Taw
U+10F1C
𐼜
Old Sogdian Letter Final Taw with Vertical Tail
U+10F1D
𐼝
Old Sogdian Number One
U+10F1E
𐼞
Old Sogdian Number Two
U+10F1F
𐼟
Old Sogdian Number Three
U+10F20
𐼠
Old Sogdian Number Four
U+10F21
𐼡
Old Sogdian Number Five
U+10F22
𐼢
Old Sogdian Number Ten
U+10F23
𐼣
Old Sogdian Number Twenty
U+10F24
𐼤
Old Sogdian Number Thirty
U+10F25
𐼥
Old Sogdian Number One Hundred
U+10F26
𐼦
Old Sogdian Fraction One Half
U+10F27
𐼧
Old Sogdian Ligature Ayin-Daleth