Unicode Block - Tai Tham

Unicode Version 15.1

1-127 of 127 results

U+1A20
Tai Tham Letter High Ka
U+1A21
Tai Tham Letter High Kha
U+1A22
Tai Tham Letter High Kxa
U+1A23
Tai Tham Letter Low Ka
U+1A24
Tai Tham Letter Low Kxa
U+1A25
Tai Tham Letter Low Kha
U+1A26
Tai Tham Letter Nga
U+1A27
Tai Tham Letter High Ca
U+1A28
Tai Tham Letter High Cha
U+1A29
Tai Tham Letter Low Ca
U+1A2A
Tai Tham Letter Low Sa
U+1A2B
Tai Tham Letter Low Cha
U+1A2C
Tai Tham Letter Nya
U+1A2D
Tai Tham Letter Rata
U+1A2E
Tai Tham Letter High Ratha
U+1A2F
Tai Tham Letter Da
U+1A30
Tai Tham Letter Low Ratha
U+1A31
Tai Tham Letter Rana
U+1A32
Tai Tham Letter High Ta
U+1A33
Tai Tham Letter High Tha
U+1A34
Tai Tham Letter Low Ta
U+1A35
Tai Tham Letter Low Tha
U+1A36
Tai Tham Letter Na
U+1A37
Tai Tham Letter Ba
U+1A38
Tai Tham Letter High Pa
U+1A39
Tai Tham Letter High Pha
U+1A3A
Tai Tham Letter High Fa
U+1A3B
Tai Tham Letter Low Pa
U+1A3C
Tai Tham Letter Low Fa
U+1A3D
Tai Tham Letter Low Pha
U+1A3E
Tai Tham Letter Ma
U+1A3F
ᨿ
Tai Tham Letter Low Ya
U+1A40
Tai Tham Letter High Ya
U+1A41
Tai Tham Letter Ra
U+1A42
Tai Tham Letter Rue
U+1A43
Tai Tham Letter La
U+1A44
Tai Tham Letter Lue
U+1A45
Tai Tham Letter Wa
U+1A46
Tai Tham Letter High Sha
U+1A47
Tai Tham Letter High Ssa
U+1A48
Tai Tham Letter High Sa
U+1A49
Tai Tham Letter High Ha
U+1A4A
Tai Tham Letter Lla
U+1A4B
Tai Tham Letter A
U+1A4C
Tai Tham Letter Low Ha
U+1A4D
Tai Tham Letter I
U+1A4E
Tai Tham Letter Ii
U+1A4F
Tai Tham Letter U
U+1A50
Tai Tham Letter Uu
U+1A51
Tai Tham Letter Ee
U+1A52
Tai Tham Letter Oo
U+1A53
Tai Tham Letter Lae
U+1A54
Tai Tham Letter Great Sa
U+1A55
Tai Tham Consonant Sign Medial Ra
U+1A56
Tai Tham Consonant Sign Medial La
U+1A57
Tai Tham Consonant Sign La Tang Lai
U+1A58
Tai Tham Sign Mai Kang Lai
U+1A59
Tai Tham Consonant Sign Final Nga
U+1A5A
Tai Tham Consonant Sign Low Pa
U+1A5B
Tai Tham Consonant Sign High Ratha or Low Pa
U+1A5C
Tai Tham Consonant Sign Ma
U+1A5D
Tai Tham Consonant Sign Ba
U+1A5E
Tai Tham Consonant Sign Sa
U+1A60
Tai Tham Sign Sakot
U+1A61
Tai Tham Vowel Sign A
U+1A62
Tai Tham Vowel Sign Mai Sat
U+1A63
Tai Tham Vowel Sign Aa
U+1A64
Tai Tham Vowel Sign Tall Aa
U+1A65
Tai Tham Vowel Sign I
U+1A66
Tai Tham Vowel Sign Ii
U+1A67
Tai Tham Vowel Sign Ue
U+1A68
Tai Tham Vowel Sign Uue
U+1A69
Tai Tham Vowel Sign U
U+1A6A
Tai Tham Vowel Sign Uu
U+1A6B
Tai Tham Vowel Sign O
U+1A6C
Tai Tham Vowel Sign Oa Below
U+1A6D
Tai Tham Vowel Sign Oy
U+1A6E
Tai Tham Vowel Sign E
U+1A6F
Tai Tham Vowel Sign Ae
U+1A70
Tai Tham Vowel Sign Oo
U+1A71
Tai Tham Vowel Sign Ai
U+1A72
Tai Tham Vowel Sign Tham Ai
U+1A73
Tai Tham Vowel Sign Oa Above
U+1A74
Tai Tham Sign Mai Kang
U+1A75
Tai Tham Sign Tone-1
U+1A76
Tai Tham Sign Tone-2
U+1A77
Tai Tham Sign Khuen Tone-3
U+1A78
Tai Tham Sign Khuen Tone-4
U+1A79
Tai Tham Sign Khuen Tone-5
U+1A7A
Tai Tham Sign Ra Haam
U+1A7B
Tai Tham Sign Mai Sam
U+1A7C
Tai Tham Sign Khuen-Lue Karan
U+1A7F
᩿
Tai Tham Combining Cryptogrammic Dot
U+1A80
Tai Tham Hora Digit Zero
U+1A81
Tai Tham Hora Digit One
U+1A82
Tai Tham Hora Digit Two
U+1A83
Tai Tham Hora Digit Three
U+1A84
Tai Tham Hora Digit Four
U+1A85
Tai Tham Hora Digit Five
U+1A86
Tai Tham Hora Digit Six
U+1A87
Tai Tham Hora Digit Seven
U+1A88
Tai Tham Hora Digit Eight
U+1A89
Tai Tham Hora Digit Nine
U+1A90
Tai Tham Tham Digit Zero
U+1A91
Tai Tham Tham Digit One
U+1A92
Tai Tham Tham Digit Two
U+1A93
Tai Tham Tham Digit Three
U+1A94
Tai Tham Tham Digit Four
U+1A95
Tai Tham Tham Digit Five
U+1A96
Tai Tham Tham Digit Six
U+1A97
Tai Tham Tham Digit Seven
U+1A98
Tai Tham Tham Digit Eight
U+1A99
Tai Tham Tham Digit Nine
U+1AA0
Tai Tham Sign Wiang
U+1AA1
Tai Tham Sign Wiangwaak
U+1AA2
Tai Tham Sign Sawan
U+1AA3
Tai Tham Sign Keow
U+1AA4
Tai Tham Sign Hoy
U+1AA5
Tai Tham Sign Dokmai
U+1AA6
Tai Tham Sign Reversed Rotated Rana
U+1AA7
Tai Tham Sign Mai Yamok
U+1AA8
Tai Tham Sign Kaan
U+1AA9
Tai Tham Sign Kaankuu
U+1AAA
Tai Tham Sign Satkaan
U+1AAB
Tai Tham Sign Satkaankuu
U+1AAC
Tai Tham Sign Hang
U+1AAD
Tai Tham Sign Caang