Unicode Block - Znamenny Musical Notation

Unicode Version 15.1

1-185 of 185 results

U+1CF00
𜼀
Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko S Kryzhem on Left
U+1CF01
𜼁
Znamenny Combining Mark Nizko S Kryzhem on Left
U+1CF02
𜼂
Znamenny Combining Mark Tsata on Left
U+1CF03
𜼃
Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko on Left
U+1CF04
𜼄
Znamenny Combining Mark Nizko on Left
U+1CF05
𜼅
Znamenny Combining Mark Sredne on Left
U+1CF06
𜼆
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe on Left
U+1CF07
𜼇
Znamenny Combining Mark Povyshe on Left
U+1CF08
𜼈
Znamenny Combining Mark Vysoko on Left
U+1CF09
𜼉
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe S Khokhlom on Left
U+1CF0A
𜼊
Znamenny Combining Mark Povyshe S Khokhlom on Left
U+1CF0B
𜼋
Znamenny Combining Mark Vysoko S Khokhlom on Left
U+1CF0C
𜼌
Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko S Kryzhem on Right
U+1CF0D
𜼍
Znamenny Combining Mark Nizko S Kryzhem on Right
U+1CF0E
𜼎
Znamenny Combining Mark Tsata on Right
U+1CF0F
𜼏
Znamenny Combining Mark Gorazdo Nizko on Right
U+1CF10
𜼐
Znamenny Combining Mark Nizko on Right
U+1CF11
𜼑
Znamenny Combining Mark Sredne on Right
U+1CF12
𜼒
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe on Right
U+1CF13
𜼓
Znamenny Combining Mark Povyshe on Right
U+1CF14
𜼔
Znamenny Combining Mark Vysoko on Right
U+1CF15
𜼕
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe S Khokhlom on Right
U+1CF16
𜼖
Znamenny Combining Mark Povyshe S Khokhlom on Right
U+1CF17
𜼗
Znamenny Combining Mark Vysoko S Khokhlom on Right
U+1CF18
𜼘
Znamenny Combining Mark Tsata S Kryzhem
U+1CF19
𜼙
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe S Kryzhem
U+1CF1A
𜼚
Znamenny Combining Mark Stranno Malo Povyshe
U+1CF1B
𜼛
Znamenny Combining Mark Povyshe S Kryzhem
U+1CF1C
𜼜
Znamenny Combining Mark Povyshe Stranno
U+1CF1D
𜼝
Znamenny Combining Mark Vysoko S Kryzhem
U+1CF1E
𜼞
Znamenny Combining Mark Malo Povyshe Stranno
U+1CF1F
𜼟
Znamenny Combining Mark Gorazdo Vysoko
U+1CF20
𜼠
Znamenny Combining Mark Zelo
U+1CF21
𜼡
Znamenny Combining Mark On
U+1CF22
𜼢
Znamenny Combining Mark Ravno
U+1CF23
𜼣
Znamenny Combining Mark Tikhaya
U+1CF24
𜼤
Znamenny Combining Mark Borzaya
U+1CF25
𜼥
Znamenny Combining Mark Udarka
U+1CF26
𜼦
Znamenny Combining Mark Podvertka
U+1CF27
𜼧
Znamenny Combining Mark Lomka
U+1CF28
𜼨
Znamenny Combining Mark Kupnaya
U+1CF29
𜼩
Znamenny Combining Mark Kachka
U+1CF2A
𜼪
Znamenny Combining Mark Zevok
U+1CF2B
𜼫
Znamenny Combining Mark Skoba
U+1CF2C
𜼬
Znamenny Combining Mark Razseka
U+1CF2D
𜼭
Znamenny Combining Mark Kryzh on Left
U+1CF30
𜼰
Znamenny Combining Tonal Range Mark Mrachno
U+1CF31
𜼱
Znamenny Combining Tonal Range Mark Svetlo
U+1CF32
𜼲
Znamenny Combining Tonal Range Mark Tresvetlo
U+1CF33
𜼳
Znamenny Combining Mark Zaderzhka
U+1CF34
𜼴
Znamenny Combining Mark Demestvenny Zaderzhka
U+1CF35
𜼵
Znamenny Combining Mark Otsechka
U+1CF36
𜼶
Znamenny Combining Mark Podchashie
U+1CF37
𜼷
Znamenny Combining Mark Podchashie with Vertical Stroke
U+1CF38
𜼸
Znamenny Combining Mark Chashka
U+1CF39
𜼹
Znamenny Combining Mark Chashka Polnaya
U+1CF3A
𜼺
Znamenny Combining Mark Oblachko
U+1CF3B
𜼻
Znamenny Combining Mark Sorochya Nozhka
U+1CF3C
𜼼
Znamenny Combining Mark Tochka
U+1CF3D
𜼽
Znamenny Combining Mark Dvoetochie
U+1CF3E
𜼾
Znamenny Combining Attaching Vertical Omet
U+1CF3F
𜼿
Znamenny Combining Mark Curved Omet
U+1CF40
𜽀
Znamenny Combining Mark Kryzh
U+1CF41
𜽁
Znamenny Combining Lower Tonal Range Indicator
U+1CF42
𜽂
Znamenny Priznak Modifier Level-2
U+1CF43
𜽃
Znamenny Priznak Modifier Level-3
U+1CF44
𜽄
Znamenny Priznak Modifier Direction Flip
U+1CF45
𜽅
Znamenny Priznak Modifier Kryzh
U+1CF46
𜽆
Znamenny Priznak Modifier Rog
U+1CF50
𜽐
Znamenny Neume Kryuk
U+1CF51
𜽑
Znamenny Neume Kryuk Tikhy
U+1CF52
𜽒
Znamenny Neume Paraklit
U+1CF53
𜽓
Znamenny Neume Dva V Chelnu
U+1CF54
𜽔
Znamenny Neume Klyuch
U+1CF55
𜽕
Znamenny Neume Zanozhek
U+1CF56
𜽖
Znamenny Neume Stopitsa
U+1CF57
𜽗
Znamenny Neume Stopitsa S Ochkom
U+1CF58
𜽘
Znamenny Neume Perevodka
U+1CF59
𜽙
Znamenny Neume Perevodka Nepostoyannaya
U+1CF5A
𜽚
Znamenny Neume Stopitsa with Sorochya Nozhka
U+1CF5B
𜽛
Znamenny Neume Chelyustka
U+1CF5C
𜽜
Znamenny Neume Palka
U+1CF5D
𜽝
Znamenny Neume Zapyataya
U+1CF5E
𜽞
Znamenny Neume Golubchik Borzy
U+1CF5F
𜽟
Znamenny Neume Golubchik Tikhy
U+1CF60
𜽠
Znamenny Neume Golubchik Mrachny
U+1CF61
𜽡
Znamenny Neume Golubchik Svetly
U+1CF62
𜽢
Znamenny Neume Golubchik Tresvetly
U+1CF63
𜽣
Znamenny Neume Vrakhiya Prostaya
U+1CF64
𜽤
Znamenny Neume Vrakhiya Mrachnaya
U+1CF65
𜽥
Znamenny Neume Vrakhiya Svetlaya
U+1CF66
𜽦
Znamenny Neume Vrakhiya Tresvetlaya
U+1CF67
𜽧
Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Prostaya
U+1CF68
𜽨
Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Mrachnaya
U+1CF69
𜽩
Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Svetlaya
U+1CF6A
𜽪
Znamenny Neume Vrakhiya Klyuchevaya Tresvetlaya
U+1CF6B
𜽫
Znamenny Neume Double Zapyataya
U+1CF6C
𜽬
Znamenny Neume Reversed Chelyustka
U+1CF6D
𜽭
Znamenny Neume Derbitsa
U+1CF6E
𜽮
Znamenny Neume Khamilo
U+1CF6F
𜽯
Znamenny Neume Chashka
U+1CF70
𜽰
Znamenny Neume Podchashie
U+1CF71
𜽱
Znamenny Neume Skameytsa Mrachnaya
U+1CF72
𜽲
Znamenny Neume Skameytsa Svetlaya
U+1CF73
𜽳
Znamenny Neume Skameytsa Tresvetlaya
U+1CF74
𜽴
Znamenny Neume Skameytsa Tikhaya
U+1CF75
𜽵
Znamenny Neume Demestvenny Klyuch
U+1CF76
𜽶
Znamenny Neume Skameytsa Klyuchevaya Svetlaya
U+1CF77
𜽷
Znamenny Neume Skameytsa Klyuchenepostoyannaya
U+1CF78
𜽸
Znamenny Neume Skameytsa Klyuchevaya Tikhaya
U+1CF79
𜽹
Znamenny Neume Skameytsa Dvoechelnaya Prostaya
U+1CF7A
𜽺
Znamenny Neume Skameytsa Dvoechelnaya Svetlaya
U+1CF7B
𜽻
Znamenny Neume Skameytsa Dvoechelnaya Nepostoyannaya
U+1CF7C
𜽼
Znamenny Neume Skameytsa Dvoechelnaya Klyuchevaya
U+1CF7D
𜽽
Znamenny Neume Slozhitie
U+1CF7E
𜽾
Znamenny Neume Slozhitie S Zapyatoy
U+1CF7F
𜽿
Znamenny Neume Slozhitie Zakrytoe
U+1CF80
𜾀
Znamenny Neume Slozhitie S Kryzhem
U+1CF81
𜾁
Znamenny Neume Kryzh
U+1CF82
𜾂
Znamenny Neume Rog
U+1CF83
𜾃
Znamenny Neume Fita
U+1CF84
𜾄
Znamenny Neume Kobyla
U+1CF85
𜾅
Znamenny Neume Zmeytsa
U+1CF86
𜾆
Znamenny Neume Statya
U+1CF87
𜾇
Znamenny Neume Statya S Zapyatoy
U+1CF88
𜾈
Znamenny Neume Statya S Kryzhem
U+1CF89
𜾉
Znamenny Neume Statya S Zapyatoy I Kryzhem
U+1CF8A
𜾊
Znamenny Neume Statya S Kryzhem I Zapyatoy
U+1CF8B
𜾋
Znamenny Neume Statya Zakrytaya
U+1CF8C
𜾌
Znamenny Neume Statya Zakrytaya S Zapyatoy
U+1CF8D
𜾍
Znamenny Neume Statya S Rogom
U+1CF8E
𜾎
Znamenny Neume Statya S Dvumya Zapyatymi
U+1CF8F
𜾏
Znamenny Neume Statya S Zapyatoy I Podchashiem
U+1CF90
𜾐
Znamenny Neume Polkulizmy
U+1CF91
𜾑
Znamenny Neume Statya Nepostoyannaya
U+1CF92
𜾒
Znamenny Neume Strela Prostaya
U+1CF93
𜾓
Znamenny Neume Strela Mrachnotikhaya
U+1CF94
𜾔
Znamenny Neume Strela Kryzhevaya
U+1CF95
𜾕
Znamenny Neume Strela Polupovodnaya
U+1CF96
𜾖
Znamenny Neume Strela Povodnaya
U+1CF97
𜾗
Znamenny Neume Strela Nepostoyannaya
U+1CF98
𜾘
Znamenny Neume Strela Klyuchepovodnaya
U+1CF99
𜾙
Znamenny Neume Strela Klyuchenepostoyannaya
U+1CF9A
𜾚
Znamenny Neume Strela Tikhaya Putnaya
U+1CF9B
𜾛
Znamenny Neume Strela Dvoechelnaya
U+1CF9C
𜾜
Znamenny Neume Strela Dvoechelnokryzhevaya
U+1CF9D
𜾝
Znamenny Neume Strela Dvoechelnopovodnaya
U+1CF9E
𜾞
Znamenny Neume Strela Dvoechelnaya Klyuchevaya
U+1CF9F
𜾟
Znamenny Neume Strela Dvoechelnopovodnaya Klyuchevaya
U+1CFA0
𜾠
Znamenny Neume Strela Gromnaya with Single Zapyataya
U+1CFA1
𜾡
Znamenny Neume Strela Gromopovodnaya with Single Zapyataya
U+1CFA2
𜾢
Znamenny Neume Strela Gromnaya
U+1CFA3
𜾣
Znamenny Neume Strela Gromopovodnaya
U+1CFA4
𜾤
Znamenny Neume Strela Gromopovodnaya with Double Zapyataya
U+1CFA5
𜾥
Znamenny Neume Strela Gromokryzhevaya
U+1CFA6
𜾦
Znamenny Neume Strela Gromokryzhevaya Povodnaya
U+1CFA7
𜾧
Znamenny Neume Mechik
U+1CFA8
𜾨
Znamenny Neume Mechik Povodny
U+1CFA9
𜾩
Znamenny Neume Mechik Klyuchevoy
U+1CFAA
𜾪
Znamenny Neume Mechik Klyuchepovodny
U+1CFAB
𜾫
Znamenny Neume Mechik Klyuchenepostoyanny
U+1CFAC
𜾬
Znamenny Neume Strela Tryasoglasnaya
U+1CFAD
𜾭
Znamenny Neume Strela Tryasopovodnaya
U+1CFAE
𜾮
Znamenny Neume Strela Tryasostrelnaya
U+1CFAF
𜾯
Znamenny Neume Osoka
U+1CFB0
𜾰
Znamenny Neume Osoka Svetlaya
U+1CFB1
𜾱
Znamenny Neume Osoka Tresvetlaya
U+1CFB2
𜾲
Znamenny Neume Osoka Kryukovaya Svetlaya
U+1CFB3
𜾳
Znamenny Neume Osoka Klyuchevaya Svetlaya
U+1CFB4
𜾴
Znamenny Neume Osoka Klyuchevaya Nepostoyannaya
U+1CFB5
𜾵
Znamenny Neume Strela Kryukovaya
U+1CFB6
𜾶
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Povodnaya
U+1CFB7
𜾷
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromnaya with Single Zapyataya
U+1CFB8
𜾸
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromopovodnaya with Single Zapyataya
U+1CFB9
𜾹
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromnaya
U+1CFBA
𜾺
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromopovodnaya
U+1CFBB
𜾻
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromopovodnaya with Double Zapyataya
U+1CFBC
𜾼
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromokryzhevaya
U+1CFBD
𜾽
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Gromokryzhevaya Povodnaya
U+1CFBE
𜾾
Znamenny Neume Strela Kryukovaya Tryaska
U+1CFBF
𜾿
Znamenny Neume Kufisma
U+1CFC0
𜿀
Znamenny Neume Oblako
U+1CFC1
𜿁
Znamenny Neume Duda
U+1CFC2
𜿂
Znamenny Neume Nemka
U+1CFC3
𜿃
Znamenny Neume Pauk